Nieuwe sanering NOB kost nog eens 475 banen

HILVERSUM, 29 okt. Bij het omroepproduktiebedrijf NOB zullen nog eens 475 mensen moeten afvloeien. Deze inkrimping komt bovenop de vermindering van het aantal werknemers met eenderde tot 2200 die in het ondernemingsplan voor de periode 1988 tot en met 1990 werd vastgelegd. Verplichte ontslagen zijn daarbij volgens de NOB-directie niet langer uitgesloten.

In een brief aan de vakbonden schrijft NOB-directeur drs. E. Horstra dat een structurele daling van de omzet de nieuwe afslanking noodzakelijk maakt. De nieuwe reorganisatie betekent dat het personeelsbestand van het NOB ten opzichte van het moment van verzelfstandiging wordt gehalveerd.

De ingreep staat los van de voorgenomen reorganisatie van de afdeling decor. Ook de verwachte vermindering van het aantal werknemers bij de afdeling radio is niet in de reductie met 475 arbeidsplaatsen verwerkt.

Horstra stelt dat de aanbeveling van McKinsey aan de zendgemachtigden om de kosten voor faciliteiten met tien procent terug te brengen 'thans reeds wordt geeffectueerd'. Deze ontwikkeling is niet verwerkt in het ondernemingsplan dat begin '88 werd opgesteld toen het NOB losgemaakt werd van de NOS en als zelfstandig, commercieel bedrijf verder moest.

De zakelijker werkwijze van de omroepen heeft tot gevolg dat het NOB zijn contracten met de omroepen voor dit jaar zag dalen tot 170 miljoen gulden, en deze afname is daarmee nog niet tot stilstand gekomen, aldus Horstra. Vorig jaar waren de Hilversumse zendgemachtigden nog goed voor een omzet van 210 miljoen.

De directie van het NOB meent dat bij de verdere afname van het personeelsbestand de wensen van de vakbonden niet gerespecteerd kunnen worden. Wel wordt het sociaal plan verlengd tot juli 1994 en blijft de verplichte afvloeiing van 55 plussers tot die datum gehandhaafd, maar de afspraken over 'outplacement' en het vervallen van de sollicitatieplicht kunnen niet worden gehandhaafd, aldus de brief. Op korte termijn zullen 250 mensen moeten vertrekken en daarvoor is nog 15 miljoen gulden beschikbaar in het ondernemingsplan, maar daar bovenop is nog eens 13 miljoen nodig die in '91 door het bedrijf zelf moet worden opgebracht. Voor de jaren '92 en '93 wil het NOB nagaan of de overheid nog wil bijdragen aan de kosten van de afslanking.

De vakbonden zijn 'zeer geschrokken' van de plannen van de NOB directie en menen eveneens dat het tijd is dat het NOB zich tot de politiek wendt om de afslanking sociaal verantwoord te laten verlopen en te kunnen betalen. 'In vergelijking met PTT Telecom heeft het NOB aanzienlijk minder geld meegekregen voor de omschakeling naar zelfstandig, commercieel functioneren', aldus K. Koorstra van Dienstenbond FNV.