NAM gaat gas winnen bij Woerden

ROTTERDAM, 29 okt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat langs de A-12 bij Woerden aardgas winnen. De NAM wil niet zeggen hoe groot de aardgasreserves zijn die de maatschappij nu wil exploiteren.

Volgens de NAM hebben de aardgasreserves in de bodem bij Woerden 'bij lange na niet de omvang van die bij Slochteren, maar zijn ze groot genoeg om ze rendabel te kunnen exploiteren'.

De NAM heeft bij de provincies Zuid-Holland en Utrecht concessies aangevraagd voor de winning van het gas. Kort nadat die zijn verleend, zal de maatschappij beginnen met de winning van het gas. Wanneer dat zal zijn, hangt af van mogelijke bezwaren die tegen de concessieaanvragen kunnen worden ingediend. 'De termijn daarvoor is drie maanden, waarna de behandeling nog moet plaatsvinden', aldus de NAM.

De NAM heeft toegezegd met de betrokken overheidsinstanties te overleggen over de landschappelijke inpassing van de produktielocatie.

Proefboringen hebben uitgewezen dat er in de omgeving van Woerden nog meer gasvelden zijn, maar de NAM onderzoekt nog of die groot genoeg zijn voor exploitatie.