Museum wil adoptie werk van Munch

OSLO, 29 okt. Het Edvard Munch-museum te Oslo verkeert in zulke ernstige financiele problemen dat het Noorse bedrijven, instellingen en particulieren vraagt 1.100 werken van de Noorse schilder (1863-1944) te adopteren.

Het museum hoopt hiermee een bedrag van omstreeks twintig miljoen gulden te verwerven voor een noodzakelijk geachte verbouwing, restauratie en uitbreiding van de staf van het museum.

Voor een bedrag van tussen de vijf- en honderdduizend Noorse kronen (tussen 1600 en 34.000 gulden) verkrijgen de adoptanten toegangsrechten tot het museum en een beperkt afbeeldingsrecht van het geadopteerde werk in advertentiecampagnes. De werken olieverfschilderijen, tekeningen en litho's blijven aanwezig in het museum, dat de grootste collectie ter wereld bezit met werk van de expressionistische schilder.

Het museum werd geopend in 1963, bij de honderste geboortedag van de schilder. De gemeentebegroting van de Noorse hoofdstad kampt echter sinds lang met een ernstig tekort. Eerder nam het museum reeds het besluit om enkele schilderijen waarvan zich 'een soortgelijk' exemplaar in de collectie bevond te verkopen, maar dat heeft volgens de directie substantieel weinig betekend.

De noodkreet van het museum wordt onder meer kracht bijgezet door een gelegenheids uitgifte van een ansichtkaart van De schreeuw, Munchs meest beroemde werk, uit 1893.

Volgens de directie van het museum biedt het adopteren van kunst aan Noorse bedrijven de gelegenheid zich te ontdoen van het slechte imago van 'het land dat zeehondenbaby's vermoordt'. (AP)