mr. W. Steemers

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij krijgt er per 1 november tijdelijk een adjunct-directeur bij. Voor die functie is benoemd mr. W. Steemers (45), nu nog werkzaam op de directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken van het ministerie. Volgens een mededeling van het ministerie houdt de benoeming verband met 'de aandacht die het organisatie-onderzoek vraagt van de leiding van de dienst'.