Landbouw grote struikelblok op top EG-leiders

ROME, 29 okt. De Europese leiders zijn er tijdens hun bijeenkomst dit weekeinde in Rome niet in geslaagd een oplossing te vinden voor het vastgelopen landbouwoverleg.

Ondanks heftige kritiek van vooral Britse zijde slaagde de Europese Raad van regeringsleiders er niet in om door een 'politieke impuls' de vorige week vrijdag opnieuw vastgelopen discussie over de vermindering van landbouwsubsidies vlot te trekken. Mogelijk morgen of volgende week maandag moeten de ministers van handel weer bij elkaar komen.

Een oplossing van het conflict over het Commissievoorstel bij de GATT-onderhandelingen stuitte vooral op Frans en Duits verzet. Commissaris Frans Andriessen, die de onderhandelingen in de Ururguayronde leidt, toonde zich gisteren hevig teleurgesteld over de politieke onwil van de Fransen en Duitsers.

In hun verklaring over de Uruguay-ronde kwamen de Europese regeringsleiders en het staatshoofd gisteren niet verder dan de ministerraad te verzoeken 'te komen tot het akkoord dat de mogelijkheid biedt het communautaire aanbod in de landbouwsector aan de partijen bij de Overeenkomst voor te leggen'.

Zaterdag had de Britse premier Thatcher erop aangedrongen de kwestie van het onderhandelingsmandaat van de EG bij de GATT op de agenda te zetten, maar de Italiaanse premier Andreotti wilde niet verder gaan dan een korte discussie aan het diner.

Daarbij bleek dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk zich ernstig zorgen maken over de reputatie van de EG, nu men na zeven ministerraden in Luxemburg (van de ministers van landbouw en buitenlandse handel) er nog steeds niet in is geslaagd om het eens te worden over het landbouwvoorstel van de Europese Commissie.

Thatcher verweet bondskanselier Kohl daarbij de halsstarrige houding die de Duitsers aannemen in de landbouwkwestie, terwijl nu juist de VS die aandringen op ingrijpender vermindering van de landbouwsubsidies dan de door de Europese Commissie voorgestelde 30 procent zich sterk geengageerd hebben in het Duitse verenigingsproces.

Volgens Thatcher moest een stemming met eenvoudige meerderheid een oplossing kunnen brengen. Commissaris Andriessen zei somber gestemd te zijn over de toekomst als de Fransen en Duitsers niet over de brug getrokken kunnen worden. 'Dan is het systeem geblokkeerd.' Volgens Andriessen zou er formeel wel gestemd kunnen worden over de vraag of de Commissie mag onderhandelen op basis van het voorstel dat ze heeft opgesteld, 'maar er zijn natuurlijk politieke realiteiten'.

Pag.5: Vervolg/ Hongarije krijgt sneller hulp

    • Frits Schaling