Kamer: zaak Koeweit is afgehandeld

DEN HAAG, 29 okt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de kwestie van de Nederlandse financiele claims aan Koeweit is afgedaan met de betaling van circa 25 miljoen gulden door de regering in ballingschap van Koeweit.

Alleen het VVD-Kamerlid Weisglas wil morgenmiddag tijdens het vragenuurtje de kwestie nog even formeel aan de orde stellen. 'Ik heb in de krant gelezen dat Koeweit nu betaalt. Ik wil dat ook wel even van de regering zelf horen.'

Koeweit heeft de Nederlandse Crediet Verzekering Maatschappij (NCM) 2,9 miljoen dinar betaald tegen een vooraf vastgestelde koers van 8,62 gulden, omgerekend vrijwel 25 miljoen gulden. De helft van dat bedrag gaat naar het metaalconstructiebedrijf Hollandia Kloos Internationaal, waaraan premier Lubbers is gelieerd. Dit bedrijf had in 1980 een contract met Kuwait Airways gesloten voor de bouw van een grote hangar. Daarover ontstonden naderhand betalingsproblemen, die grotendeels door de NCM werden gedragen, waar de transactie was herverzekerd. De NCM is grotendeels een staatsbank; voor de schade draaide derhalve de Nederlandse staat op.

Vorig jaar zomer werd een Kamerdebat gehouden over het feit dat Lubbers zich in persoonlijke brieven aan de Koeweitse kroonprins in de kwestie had gemengd. Hem werd verweten zijn prive-aangelegenheden met staatszaken te verstrengelen. Het PvdA-Kamerlid Vermeend zei vanmorgen geen aanleiding te zien de kwestie opnieuw aan de orde te stellen.