Israel: toegangsverbod Palestijnen opgeheven

TEL AVIV, 29 okt. Israel heeft gisteren de 'groene lijn' (de bestandslijn van 1967) weer voor Palestijnse arbeiders zonder een crimineel of politiek strafregister uit de bezette gebieden geopend. De minister van defensie, Moshe Arens, nam het afgelopen weekeinde deze beslissing nadat de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook zes dagen geleden volledig van Israel waren afgesloten en alle Palestijnse arbeiders naar huis waren gestuurd.

Dit was gebeurd om verder bloedvergieten tussen joden en Palestijnen te voorkomen nadat de spanning tussen beide kampen ondraaglijk was geworden als gevolg van het incident bij de Al-Aqsa moskee van 8 oktober, waarbij 21 Palestijnen werden gedood en de Palestijnse moordaanslagen op joden die daarop volgden.

Minister Arens sprak gisteren de hoop uit dat de aan de Palestijnen opgelegde 'afkoelingsperiode' een positief effect heeft. Tijdens de wekelijkse regeringszitting bleek gisteren dat de meerderheid van de ministers tegen het door premier Yitzhak Shamir gesteunde besluit van Arens was om de 'groene lijn' weer voor Palestijnen te openen.

De meerderheid meent dat het verstandiger zou zijn geweest de Palestijnen nog enige tijd uit het Israelische economisch circuit te weren om de 'verjoodsing van Palestijnse arbeid' te stimuleren en definitief een einde te maken aan illegale Palestijnse arbeid. Slechts 50.000 van de 110.000 Palestijnse arbeiders werken legaal in Israel. De overigen zijn onderbetaalde 'zwarte dagloners'.

Tijdens hun afwezigheid hebben volgens het Israelische arbeidsbureau zo'n 3.000 Palestijnse arbeiders hun banen verloren aan joden, in het bijzonder aan nieuwe immigranten uit de Sovjet-Unie. Bij dit bureau kwamen 10.000 aanvragen voor 'vervangende arbeid' binnen.

De sefardische opperrabbijn Eliajahu heeft bepaald dat, een joodse werkgever, als hij de keus heeft tussen een joodse en een Palestijnse arbeidskracht, voor de jood moet kiezen, ook al moet hij deze een hoger salaris geven dan de Palestijn. Sommige joodse werkgevers hebben gisteren hun Palestijnse arbeiders niet om deze reden, maar uit angst teruggestuurd.

Volgens Palestijnse bronnen verloren 400 Palestijnen hun banen in Ashkelon waar minister Sharon de werkgevers eerder had opgeroepen af te zien van Palestijnse arbeid.

Het sluiten van de 'groene lijn' heeft, ondanks het groeiende arbeidspotentieel van Russische joden, aangetoond dat vooral de bouwnijverheid, die onder grote spanning staat, het niet zonder Palestijnse arbeid kan stellen. Grote aannemers oefenen reeds geruime tijd druk uit op de regering om bouwvakkers uit Portugal, Joegoslavie en Turkije te 'importeren'. De Palestijnen zijn volgens hen te 'onberekenbaar' in verband met de intifadah. Zij geloven niet dat Russische joden de plaatsen van de Palestijnen in voldoende mate kunnen en willen innemen.

    • Salomon Bouman