Hongarije krijgt sneller economische hulp van Europese Gemeenschap

ROME, 29 okt. De Europese Gemeenschap zal Hongarije op korte termijn steun geven om het land te helpen de problemen die zijn ontstaan door de Golfcrisis te boven te komen. Dat heeft de Raad van Europese regeringsleiders dit weekeinde in Rome besloten.

In november zal de tweede tranche van de communautaire lening van een miljard ECU (2,3 miljard gulden) vervroegd ter beschikking worden gesteld. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl sprak gisteren over een 'kritieke situatie' in het land als gevolg van het acute tekort aan olie en kondigde aan dat vandaag een Duitse missie naar Boedapest gaat om de energiecrisis te onderzoeken.

Volgens de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Van den Broek, is er zowel politiek als materieel een gespannen situatie in Hongarije ontstaan die 'snel verslechtert'. Giulio Andreotti, de Italiaanse premier die op het ogenblik voorzitter is van de Europese Raad, meent dat ook de andere Oosteuropese landen ernstig zijn getroffen door het wegvallen van de olieaanvoer uit Irak.

Wat betreft de mogelijke steun van de Europese Gemeenschap aan de Sovjet-Unie het oorspronkelijke doel waarvoor de topconferentie in Rome was bijeengeroepen moest de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, gisteren toegeven dat de evaluatie van de situatie in de Sovjet-Unie pas op de volgende bijeenkomst van de Europese Raad, medio december, aan de orde kan komen. 'Dat ligt niet aan gebrek aan voorbereiding van de Commissie', zei Delors, 'maar aan het feit dat de Sovjet-Unie nog niet weet wat de inhoud van de hulp moet zijn.'

Een ander punt op de oorspronkelijke agenda van deze top, de 'zetelkwestie', is vrijwel onbesproken gebleven. Aanvankelijk zou in de conclusies van het voorzitterschap een passage worden opgenomen dat er nog bepaalde aspecten verder bestudeerd moesten worden, maar in de definitieve tekst van het slotdocument schittert de zetelkwestie door afwezigheid.

De Franse president Mitterrand heeft tijdens de discussies in ieder geval laten weten dat hij 'onverbiddelijk' vasthoudt aan Straatsburg als zetel van het Europees Parlement. De parlementsvoorzitter zelf, Enrique Baron, pleitte er zaterdag nog voor dat meer rekening wordt gehouden met de efficientie waarmee het parlement kan functioneren.

    • Frits Schaling