Geschiedenis

Madrid had niet meer zoveel rode vlaggen gezien sinds de begrafenis van La Pasionaria, schreef een plaatselijk dagblad gisteren over het bezoek van president Gorbatsjov. Tijd om de nog levende republikeinen uit de burgeroorlog te ontmoeten had hij echter niet. Zelfs het in 1938 naar de Sovjet-Unie gevluchte meisje met wie hij in Moskou nog dansles had gehad, zag hem niet terug. Hij en zijn Raisa hadden het te druk. Ze waren bezig met het schrijven van geschiedenis.

Het echtpaar sliep waar alle gasten van de Spaanse koning slapen: in het paleis El Pardo. En dus wapperde boven de residentie van wijlen de generalissimo Franco twee dagen lang de Sovjet-vlag. Welke bewegingen de dictator intussen ook maakte in zijn praalgraf, Gorbatsjov sliep er waarschijnlijk niet minder om. Hij schreef door aan zijn geschiedenis.

Zaterdagochtend legde de Sovjet-leider een krans bij het Monument van de Gevallenen voor het Vaderland. Hij toonde zich geroerd toen hem werd uitgelegd dat deze steenklomp bedoeld is om de herinnering levend te houden aan de doden van beide partijen in de Spaanse Burgeroorlog. Zowel de uitleg als de ontroering waren vals. Gorbatsjov heeft niet alleen geschiedenis geschreven, maar ook herschreven in Madrid.

    • H. M. van den Brink
    • in de Marge