Coornhertprijs voor A. M. Versloot

ROTTERDAM, 29 okt. De eerste Coornhertprijs is toegekend aan de onderwijskundige A. M. Versloot voor zijn onderzoek naar de keuzevrijheid van ouders in het Nederlandse onderwijs. De prijs is ingesteld ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van de humanist en kunstenaar Dirck Volkertsz. Coornhert.