Congres VS akkoord over de begroting

WASHINGTON, 29 okt. Het Amerikaanse Congres heeft afgelopen weekeinde, na maanden politieke strijd, een nieuwe begroting goedgekeurd. Het Congres wil in vijf jaar met 492 miljard dollar aan bezuinigingen en belastingverhogingen het Amerikaanse begrotingstekort wegwerken.

Het pakket maatregelen is progressief: de hogere inkomenstrekkers betalen een hoger percentage van hun inkomen aan extra lasten dan de lagere.

Het tekort op de begroting moet voor drie kwart worden gedekt door bezuinigingen en voor een kwart door nieuwe uitgaven. Voorzien zijn onder andere verhoging van inkomstenbelastingen en accijnzen, verlagingen van uitkeringen van het ziekenfonds voor AOW'ers en gehandicapten, verlaging van landbouwsubsidies en het heffen van gelden voor bepaalde overheidsdiensten, zoals douane.

Pag.9: Belangrijkste punten vijfjarenplan/ Populariteit Bush op dieptepunt/ Belastingmoraal VS verschilt per staat