Bezetting Maagdenhuis uit protest tegen plannen Ritzen

AMSTERDAM, 29 okt. Ruim honderd studenten hebben vanmorgen het administratief centrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA), het Maagdenhuis, bezet. Zij protesteren daarmee tegen het beleid van minister J. Ritzen van onderwijs.

De studenten protesteren vooral tegen plannen om de stuctuur van het universitaire bestuur te herzien en de rol van studenten daarbij te verminderen. Zij wijzen op de conferentie die vandaag in Kijkduin wordt gehouden over bestuursvorming, waaraan, aldus een verklaring van de studenten, 'vijftig bobo's uit onderwijsland op persoonlijke titel zijn uitgenodigd'. 'Het spel dat de minister speelt is smerig', menen de studenten, want aan de conferentie neemt slechts een select gezelschap deel.

De studenten stellen zes eisen: het college van bestuur van de UvA moet de verandering van de bestuursstructuur afkeuren, protesteren tegen het geheime karakter van de conferentie in Kijkduin; het zogeheten hoofdlijnenakkoord tussen Ritzen en de universiteiten afwijzen, evenals de bindende studieadviezen waarin dat akkoord voorziet. Verder moet het college met de studentenbeweging een akkoord sluiten over hoofdlijnen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, een paginagrote advertentie in alle landelijke dagbladen plaatsen om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen en dertig bussen ter beschikking te stellen aan studenten om op 6,7 en 8 november in Den Haag te protesteren tegen het onderwijsbeleid.