Belangrijkste punten uit vijfjarenplan VS

Extra belastingen 164,6 miljard dollar

Hoogste belastingtariefschaal omhoog van 28 procent naar 31 procent.

Op een na hoogste belastingtariefschaal naar beneden van 33 naar 31 procent.

Minder aftrekposten en geen belastingvrijstellingen voor hoge inkomens.

Het inkomen waarover een premie voor het AOW'ers-ziekenfonds wordt geheven, wordt verhoogd van 51.000 dollar naar 125.000 dollar.

Extra accijns op benzine, alcoholhoudende dranken, sigaretten, vliegtuigkaartjes.

Weeldebelasting op dure vliegtuigen, jachten, auto's, bont en juwelen.

Belastingverlagingen 27.4 miljard dollar

Extra aftrek van inkomstenbelasting voor werkende armen en voor ouders van kinderen onder 1 jaar.

Belastingvoordelen voor olie-exploratie en voor kleine bedrijven.

Verlaging uitgaven met 182,4 miljard dollar

Defensie-uitgaven gaan niet gelijk op met inflatie.

Ontwikkelingshulp en binnenlandse hulpprogramma's houden wel gelijke tred met inflatie.

Verlaging van overdrachtsuitgaven met 99 miljard dollar

Verlaging van uitkeringen van ziekenfonds voor AOW'ers en gehandicapten.

Anderzijds worden meer mensen gedekt door dit fonds.

Verlaging landbouwsubsidies, verscherping van de voorwaarden voor studiebeurzen, minder gelden voor veteranen, geen afkoop van ambtenaarpensioenen.

Besparing in renten: 64,8 miljard dollar.