Begroting VS volgens kenners optimistisch

Na 21 uur vergaderen is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zaterdagochtend akkoord gegaan met een begroting voor dit jaar en een vijfjarenplan voor beeindiging van het begrotingstekort. 228 leden van het huis stemden voor en 200 leden tegen. Vooral volksvertegenwoordigers met moeilijke campagnes voor de tussentijdse verkiezingen op 6 november stemden tegen. De stemverhouding in de senaat was 54 voor en 45 tegen.

Het vijfjarenplan gaat volgens deskundigen uit van veel te optimistische schattingen van toekomstige tekorten. Ook in het verleden vielen de tekorten achteraf altijd veel hoger uit dan geschat. Het overheidstekort in het begrotingsjaar dat eind vorige maand afliep, is het op een na hoogste in de Amerikaanse geschiedenis. Het ministerie van Financien maakte afgelopen week bekend dat het tekort 220,9 miljard dollar bedraagt.

Naast het begrotingspakket heeft het Congres belangrijke wetten aangenomen over schone lucht, subsidies voor huisvesting van armen, immigratie, hulp aan het buitenland (onder andere kwijtschelding van de miljardenschuld van Egypte) en over de National Endowment for the Arts (geen voorwaarden aan werkbeurzen voor kunstenaars en aan subsidies).

De wetgeving voor schone lucht voorziet onder andere in de beperking van emissies die zure regen veroorzaken en een straffe beperking van de auto-uitstoot van smogvormende stoffen. Ook zijn regels aangenomen voor de stopzetting van de produktie van gassen die de ozonlaag aantasten. Per 1992 start er een programma om stoffen die de ozon aantasten in weggegooide koelkasten en in koelapparatuur op te gevangen en opnieuw te gebruiken.