A.u.b. geen nieuwe ster aan het net

Het is niet de bedoeling dat er in het komende begrotingsjaar een nieuwe Nederlandse tennisser van formaat opstaat die met een kwalitatief hoogstaand slagenarsenaal het internationale platform wenst te betreden. Dat kan althans worden afgeleid uit het budget dat het bestuur van de tennisbond voor het toptennis in het komende boekjaar ter beschikking heeft gesteld.

Weliswaar kan de Davis-Cupploeg geen groots optreden worden verweten in de wereldgroep van de hoogste divisie uit het landentennis, het blijft onmiskenbaar dat sinds de actieve loopbaan van Okker en Stove thans de meest succesvolle lichting het internationale circuit penetreert. Indachtig die situatie diende bondscoach Franker dan ook zijn begroting in voor 1991, waarbij hij een stijging voorzag van 1,28 miljoen gulden naar 1,4 miljoen.

Hij moet vreemd hebben opgekeken toen zijn bestuur de aanvraag niet honoreerde en zelfs een bedrag van bijna anderhalve ton op zijn beschikbare gelden over 1990 in mindering bracht. Bondsvoorzitter De Boer omschrijft de situatie als weinig alarmerend en wijst op een verschuiving van gelden, waardoor het budget voor 1991 ietwat is vertekend. 'Alles overziende kan Franker volgend jaar met hetzelfde bedrag aan het werk', luidt zijn verklaring, waarmee hij impliciet aangeeft dat er evenwel sprake is van stilstandergo achteruitgang.

Achter huidige toppers als Haarhuis en Koevermans staat een in vergelijking met het verleden forse lichting spelers en speelsters die wil doorstoten. Gezien de in 1991 beschikbare middelen kunnen er evenwel beperkingen optreden. Volgens De Boer zijn er onderhandelingen met sponsors gaande over extra steun en bestaat er de mogelijkheid bij calamiteiten uit andere bronnen te putten. Maar dan komen we in de sfeer van de contributiegelden van de Nederlandse recreant en die heeft het nog nooit kunnen verkroppen dat verwende knapen op zijn kosten in verre warme landen ballen, terwijl de lucht hier grauwe trekken vertoont.

De nieuwe voorzitter van de commissie toptennis, Frans Otten, liet onlangs in een interview weten straks niet meer louter in de wereldgroep van de Davis Cup te willen blijven, maar de Davis Cup te winnen. Daarvoor is echter een bredere basis nodig. En wanneer doorstroming van talent onbetaalbaar blijkt, veranderen idealen in holle hersenschimmen.

    • Bert Regeer