WOORDSPEL 4

Het aantal inzendingen stijgt - of de humor evenzeer toeneemt mag u zelf beoordelen. Merkwaardig genoeg veel inzenders uit Rotterdam ditmaal, verreweg in de meerderheid. Zijn ze daar zo geestig of wordt er meer gelezen? We zullen het nooit weten.

Dit was de opgave van Woordspel 3: Bedenk de titel van de autobiografie van een bekend persoon.

Veel lezers dachten dat het uitsluitend om echte boeken ging, om bestaande titels. Nee, dat hoefde niet, maar het mocht natuurlijk wel.

Zeer veel inzenders hadden autobiografieen van Braks, Theunisse, Erwin Krol, Rijkaard (spuugzat), Bush, Max Tailleur, Bolkestein, Kohl, Maarten 't Hart, Lubbers en gek genoeg Van Agt.

Wil iedere inzender zo vriendelijk zijn zijn of haar adres op de brief of de briefkaart zelf te vermelden? Het is zo sneu als u een boekenbon wint en we weten niet waar de winnaar woont.

Dit zijn de prijswinnaars:

De eerste prijs naar H. Vos te Groningen: 'The Wright Stuff' - Wilbur en Orville Wright. 'Hoe Maak Ik Vrienden en Bekenden' - J. Stalin. 'De Kracht Van Positief Denken' - Attila. 'De Schepping Als Persoonlijke Belediging' - W. F. Hermans. 'Herinneringen Aan De Oude Tijd' - Metusalem. 'Ik Was Erbij' - Lee H. Oswald. 'Duitse Invallen' - ZKH Prins Bernhard.

De tweede prijswinnaar is Peter van Hout te Amsterdam: 'Brood op de plank' - Stefan van den Berg. 'De bal is krom' - Wim van Hanegem. 'Een Antilope aan de Maas' - Nelli Cooman. 'Door 't oog van de naald' - Herman Brood. 'Water of wijn' - Adriaan van Dis.

Derde prijs naar Ingeborg von Eugen, Amsterdam: 'Stijfkopje Minister' - Hanja Maij-Weggen.

Eervolle vermeldingen:

Peter Dekkers, Zeist 'Generaal Pardon' - Michels.

Rein Broere, Valkenswaard 'Twaalf ambachten' - Van der Reijden. 'Ouwe jongens op elkaar' - G. Reve. 'Hoe het lachen mij verging' - G. L. van Lennep.

R. Brentjes, Rotterdam 'Nieuwe werkwoorden in de Nederlandse taal' - R. Lubbers. 'Moi, je suis emu' - Jacques Delors.

Drs. J. A. Dat, Eindhoven 'De Aanslag' - Wim Kok. 'Onze jongens in de Golf' - Ben Pon.

Richard van Vugt, Amsterdam 'De beste maatjes' - Braks.

M. J. Gosschalk, Rotterdam 'Premier Cru' - R. Lubbers.

Nella van Houten, Rotterdam 'Hier splitsen onze wegen' - N. Smit-Kroes. 'Over de lijn in mijn beleid' - H. Vonhoff. 'Alweer mis' - Erwin Krol

H. J. Sikkema, Hilversum 'Met kop en schouders' - Anton Geesink.

Alfred Grypdonck, Hasselt (Belgie) 'Een levensnevel? Nee!' - Battus.

Lowie Gilissen, Hengelo 'Ik was mijn broer' - Joseph Luns.

Bauke Koekkoek, Breda 'Een complete handleiding tot het voeren van parlementaire debatten' - Frits Bolkestein. 'Treitertrends' - Frank Rijkaard.

Margriet van den Arend, Rotterdam 'Een levenlang gezond ontwaken' - Sonja Barend.

C. W. Th. Joustra-Lamsvelt, Rotterdam 'Stoken met gas' - Saddam Hussein. 'En wie bleef zitten?' - Koos Postema.

Ineke Huizinga, Riethoven (NB) 'Aha Erlebnissen' - Albert Heijn.

A. Schadee, Amersfoort 'Heren, Akkoord' - Van Aardenne. 'Fi donc, amice' - Van Agt. 'Paspoort naar de hel' - Van der Linden. 'Geen rooie cent' - Marx. 'De Ronde van Groningen' - Vonhoff.

En de opgave van Woordspel 4 luidt:

Bedenk een nieuw spel, met nieuwe spelregels, dat geheel in deze tijd past.

Voorbeelden:

Monotony. Een spel waarbij iedere speler hotels kan hebben of huizen die hij aan anderen tracht te verkopen. Kraakt men het huis van een ander, of laat men er graffiti op achter dan daalt de waarde. Bij een hotel van een ander betaalt u, en veel. Wie op zijn eigen restaurant komt moet een personeelskaart trekken. Dit kan veel geld kosten. Wie de Postbank bezit krijgt voortdurend klachtkaarten. Openbaar vervoer is weinig in trek. De speler heeft veel aan het Elektriciteitsbedrijf of de Waterleiding, omdat hij dan, tegen betaling, de stroom of het water bij huizen kan afsluiten om kraken te voorkomen of de huur op te drijven. Hetzelfde geldt voor restaurants. Na elke ronde stijgen de prijzen en wordt personeel duurder. Het spel eindigt als de ME en de brandweerkaartjes op zijn.

Krabbel. Een leuk spel voor middelbare schoolverlaters. Tien punten extra indien het woord goed gespeld is en 12 punten extra voor elk woord dat meer dan vier letters telt. Bonuspunten voor woorden als doei, shit, eh, ja en man.

Minimumleeftijd 16 jaar.

Parkeren. Een nieuw spel voor twee partijen, de auto's tegen de controleurs en de sleepdiensten. Op een grote kaart van Amsterdam, compleet met stoepen, Amsterdammertjes en eenrichtingsverkeerborden strijden twee groepen om de stad.

(In de gevorderde versie mag gebruik worden gemaakt van vuurwapens).

Het spel eindigt als of de stad of het afsleepterrein vol staat met auto's.

Uw inzendingen voor donderdag aanstaande naar Woordspel 4, redactie NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam. Er zijn drie boekenbonnen van fl.50, -- beschikbaar voor de winnaars.

    • van Lennep