Wetsvoorstel voor verdeling pensioen

DEN HAAG, 27 okt. Het kabinet is het gisteren eens geworden over een nieuw wetsvoorstel waarin staat hoe pensioenrechten verdeeld moeten worden bij een echtscheiding. Kern van het voorstel is dat de ene echtgenoot recht heeft op een deel, in beginsel de helft, van het door de andere echtgenoot opgebouwde pensioen. Een gewezen partner kan zijn of haar deel rechtstreeks opeisen bij de uitbetalende pensioeninstantie. De regeling is van toepassing ongeacht het geldende huwelijksgoederenregime, tenzij de partners uitdrukkelijk een afwijkende regeling zijn overeengekomen. De wet heeft geen terugwerkende kracht en is dan ook niet van toepassing op mensen die reeds gescheiden zijn.