Te veel chloor

HAARLEM, 27 okt. De lucht boven Haarlem bevat regelmatig een veel te hoge concentratie chloor. Een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft dat aangetoond. De grote hoeveelheid chloride boven Haarlem is aan het licht gekomen tijdens een onderzoek naar de toestand van de Haarlemmerhout. Sinds vorig jaar worden in dit stadsbos metingen verricht. De resultaten van de metingen gaven vooral in de winter een buitengewoon hoge concentratie chloor te zien. De onderzoekers weten nog niet wat de bron van de chloride is.