Ramsj

Daniel Friedmann: Das Jeans-Buch.

Gebonden, Transit 1988, fl.14,90. De Slegte.

John Gordon and Alice Hiller: The T-shirt book.

Paperback, Ebury Press 1988, van fl.33,55 voor fl.8,95. De Slegte.

Een aanzienlijk verschil in benadering tussen deze twee boeken over legendarische en nog altijd toonaangevende kledingstukken. Friedmann schreef een 'antropologisch-sociologische studie' waarin hij vanuit het 'historisch labyrint' dat de spijkerbroek omgeeft, komt tot een analyse over 'maatschappelijke en culturele multifunctionaliteit' die tevens recht doet aan de 'kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van jeans-dragers'. En dat alles toegespitst op echte mensen: cowboys, beatniks, hippies, studenten, en de pionier van de hedendaagse spijkerbroekendracht: James Dean in zijn trotse 501. Ondanks het jargon, een alleszins interessant betoog. Het boek van Gordon is heel wat luchtiger van opzet. Korte informatieve commentaren begeleiden een bonte stoet van illustraties. Vanaf het witte, smetteloze t-shirt van alweer James Dean, tot en met de grote varieteit (politiek, rock 'n roll, reclame) aan 'prints' die daarna optrad. Veel aardige slogans, ook die onder het beteuterde hoofd van Reagan: ' Er ... um ... I've forgotten the slogan.'

Andre Jardin: Tocqueville; a biography.

Gebonden, Farrar 1988, van fl.77,- voor fl.29,50. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226). Donner, Rotterdam.

In 1831/1832 maakte Alexis de Tocqueville (1805-1859) een studiereis door de Verenigde Staten. Enkele jaren later verscheen zijn meesterwerk De la democratie en Amerique, een boek dat onder meer ingaat op de gevaren die democratische maatschappijvormen met zich mee (kunnen) brengen: politieke apathie van de burgers, culturele vervlakking en het uiteindelijke ontstaan van een oppermachtige technocratische elite. Jardin, aldus de recensies, schreef niet een maar de biografie van de grote Franse historicus (of socioloog zoals de sociologen graag benadrukken).

Anderhalve eeuw gereformeerden; 1834-1984.

Paperback, Catharijneconvent 1984, fl.6,95. De Slegte.

De Gereformeerde Kerken in Nederland, de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Gereformeerde Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland herdachten in 1984 hun stormachtige verleden met een expositie in het Catharijneconvent. De aardige catalogus zet alle twistende mannenbroeders en hun fraaie paradoxen ('Gods kracht wordt in zwakheid volbracht') op een rijtje, verklaart het verschil tussen de 'breede en smalle weg', spreekt een waarschuwing uit tegen Maarten 't Hart, en sluit af met een reclame voor King-pepermunt ('zachtjes doorgeven').

Bobb Bern e.a.: Antwerpen, de jaren zestig.

Paperback, Hadewijch 1988, van fl.24,90 voor fl.8,95. De Slegte.

Het bijzondere van dit boek ligt in de keuze voor een beperkte overzichtelijke lokatie die van vele kanten wordt belicht (politiek, kunst, dagelijks leven). Bij het onderwerp beeldende kunst is een heldenrol weggelegd voor Panamarenko die eind jaren zestig de Antwerpse burgers schokte met een 'performance' waarin hij, onder het gekrijs van een gekooide toekan, kleurige puddingen met elkaar vermengde en met een 'machien' een meterslange varkensblaas opblies. Jammer dat sommige artikelen (over literatuur bijvoorbeeld) zo slecht zijn geschreven.

Ensor, Hodler, Kruyder, Munch; Wegbereiter der Moderne, Pioneers of modernism.

Gebonden, Benteli 1988, van fl.79,- voor fl.29,50. Boekhandelaren aangesloten bij de Icob (01720-37231).

Robert Hoozee e.a.: Ik James Ensor; tekeningen, prenten.

Paperback, Ludion 1987, van fl.45,90 voor fl.17,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973).

Ensor, Hodler, Kruyder en Munch, vier kunstenaars die niet alleen een geheel eigen laat-expressionistische stijl gemeen hebben, maar ook een persoonlijk leven dat werd overheerst door angst, isolement en totale ineenstorting. Hun schilderijen, vol spanning en dreiging, komen rijkelijk aan bod in dit (tweetalige) boek. Ik James Ensor bevat een overzicht van Ensors tekeningen en grafiek. Opvallend zijn de bijbelse voorstellingen geinspireerd op werk van Rembrandt (dat overigens onlangs, onder de titel Rembrandt en de bijbel, bij de Icob in de aanbieding kwam voor fl.79, -; een monumentaal boekwerk met ruim tweehonderdvijftig reprodukties, uitvoerige fragmenten uit de Statenvertaling, de bijbel, en begeleidend commentaar).

    • Henk Lagerwaard