Onderhandelaars Senaat en Huis eens over begroting VS

WASHINGTON, 27 okt. Onderhandelaars van het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en van het Witte Huis in Washington zijn het afgelopen nacht eens geworden over een plan dat in vijf jaar een einde moet maken aan het tekort op de Amerikaanse begroting. Vorige week hadden het Huis en de Senaat onderling sterk afwijkende plannen aangenomen. Beide huizen moeten opnieuw stemmen over de compromisversie.

Het vijfjarenplan is een wettelijke voorwaarde voor volledige inwerking treding van de begroting van dit fiscale jaar dat op 1 oktober al is begonnen. De overheid opereert nu op grond van een tijdelijke begrotingsresolutie die vannacht om 12 uur Amerikaanse tijd afloopt. Deze tijdelijke maatregel was de vierde deze maand omdat Congresleden en het Witte Huis het niet eens konden worden over een vijfjarenplan.

Bij het ter perse gaan van deze krant was het nog onzeker of er in het Huis een meerderheid was te vinden voor het compromisvoorstel. Het debat ging door tot in de vroege ochtenduren. De meeste Republikeinse Afgevaardigden zijn wegens de extra opgelegde belastingen tegen het plan dat wel de goedkeuring van de Republikeinse president Bush heeft. Een meerderheid van de kring van zwarte Democratische Afgevaardigden wilde tegen stemmen omdat president Bush een veto had uitgebracht op een nieuwe wet op de burgerrechten.

Het compromisvoorstel draagtduidelijk de sporen van de Democratische meerderheid in het Congres. De laagste inkomens tot 20.000 dollar per jaar gaan erop vooruit. Iedereen die meer dan dat bedrag verdient moet meer belasting betalen. Het totale bedrag aan extra bezuinigingen en belastingen is geen 500 miljard dollar geworden maar 490 miljard.