Obligatiemarkten stabiel ondanks stijging van olieprijs

UTRECHT, 27 okt. De internationale obligatiemarkten konden deze week de vaste stemming niet handhaven. Dit neemt niet weg dat de meeste een grote stabiliteit toonden, ondanks het feit dat de olieprijs deze week terug omhoog moest. Een zekere uitzondering vormde de Duitse markt. Terwijl de geldmarkt daar rustig bleef moesten de obligaties er enkele basispunten van de eerder verworven koerswinst prijsgeven.

Binnen het 10-jaarssegment daalde het rendementsverschil ten opzichte van Nederlandse staatsobligaties daardoor van ruim 25 naar circa 20 basispunten. In zekere analogie hiermee gaf de D-mark een lichte daling te zien van iets boven de 1,1270 tot iets daaronder. De stabilisatie van de Amerikaanse dollar rond fl.1,70 zal hierop nauwelijks enige technische invloed hebben gehad. Wellicht kan gewezen worden op de deze week gepubliceerde 2,4 procent-stijging van het Duitse invoerprijspeil in september ten opzichte van augustus.

Op de Nederlandse geldmarkt heerste deze week opnieuw rust, mede dankzij het feit dat de banken aan het eind van de contingentsperiode ruim in hun jasje bleken te zitten. Inmiddels is het nieuwe contingent vastgesteld en blijkt tot 25 januari exact gelijk aan de vorige 4 miljard gulden.

Hetzelfde geldt voor de nieuwe kasreserveverplichting: onveranderd 7,3 miljard gulden. Vooral uit de vrij lange periode hiervan, die immers tot 21 november loopt, kan worden afgeleid dat De Nederlandsche Bank zich redelijk gerust voelt en weinig gevaar ziet voor de gulden ten opzichte van de D-mark. Inmiddels zijn de loketten voor de jongste staatslening gesloten. Maandag werd nog 330 miljoen gulden binnengehaald waarmee de totale omvang op 5 miljard gulden werd bepaald.

De 9,25 procent staatslening noteerde gistermiddag 100,35 procent en was daarmee goed voor 9,20 procent effectief rendement. De eerste notering bij de tenderuitgifte op 15 oktober was 100,05. De koers van gisterenmiddag was, mede in samenhang met de om 12 uur fors gestegen prijs van Brent-olie, 15 basispunten lager dan de vorige slotkoers.

Eurokapitaalmarkt

De meeste internationale obligatiemarkten maakten de afgelopen week een pas op de plaats. Dat ook de doorbraak in de Amerikaanse begroting-impasse de handelaren niet kon vermurwen tot een rentebijstelling in neerwaartse richting kan kenmerkend worden genoemd voor het afwachtende marktsentiment. In het begin van deze week dienden twee veilingen van kortlopende leningen van de Amerikaanse overheid te worden opgeschort naar aanleiding van de voortdurende begrotingsonderhandelingen. De hieruit resulterende afname van het aanbod leidde tot koersstijgingen in het korte segment van de Amerikaanse yieldcurve, waardoor deze een steiler verloop kreeg.

Overigens richt de belangstelling van de belegger zich steeds meer op leningen waarvan de kwaliteit van de emittent niet ter discussie staat, een trend die ook op de eurokapitaalmarkt waarneembaar is. Dat zelfs het absorptie-vermogen van de markt niet onbeperkt is voor eningen voorzien van een triple-A label bleek afgelopen week in de DM-sector van de eurokapitaalmarkt. Nadat maandag de Wereldbank zonder problemen een lening van DM 750 miljoen had gebracht, toonde de markt twee dagen later duidelijk tekenen van verzadiging toen de Europese Investeringsbank een lening van DM 400 miljoen plaatste.

Aanvankelijk leek ook de Gasunie moeilijkheden te ondervinden bij de plaatsing van een fl.125 miljoen grote lening met een coupon van 9 procent en een uitgiftekoers van 100,75 procent. De problemen konden echter meer worden toegeschreven aan de ietwat ongebruikelijke modaliteiten van de 5-jaars lening dan aan het marktsentiment. Aan de lening is namelijk een put-optie gekoppeld met een variabele looptijd en dito uitoefeningsprijs, waardoor in geval van een rentestijging de koersdaling gelimiteerd is.

Zo kan de belegger vanaf 19 november 1991 een jaar lang de lening aan de Gasunie terugverkopen tegen een koers van 99,6 procent, in welk geval het effectief rendement 7,8 procent bedraagt wat vergelijkbaar is aan wat de geldmarkt biedt. Later toonde de markt meer begrip voor deze constructie en kreeg de lening een succesvol onthaal.

Rabobank Nederland Beleggingsonderzoek