'Neotigason schadelijk voor zwangere vrouwen'; Inspectiewaarschuwt tegen geneesmiddel

RIJSWIJK, 27 okt. De Hoofdinspecties van de Volksgezondheid en voor de Geneesmiddelen hebben vandaag alle huisartsen, gynaecologen, huidartsen, verloskundigen, apothekers en directies van ziekenhuizen in ons land per brief gewaarschuwd voor het geneesmiddel Neotigason, dat bij zwangere vrouwen ernstige schade kan toebrengen aan de vrucht.

Het middel wordt gegeven aan patienten met hardnekkige psoriasis en andere huidaandoeningen. De fabrikant heeft inmiddels een procedure in gang gezet om alle verpakkingen bij groothandel en apotheker terug te roepen. De inspecties sluiten in de brief niet uit dat zwangere vrouwen die het middel gebruiken het advies moet worden gegeven zich te laten aborteren. Op het ministerie is vandaag een centrum ingericht dat open staat voor artsen die vragen hebben over het middel.

Neotigason werd precies een jaar geleden tot de Nederlandse markt toegelaten. Het volgde het middel Tigason op, dat inmiddels uit de handel is genomen. Het preparaat werkt gunstig bij huidafwijkingen maar is tevens 'teratogeen' gebleken, wat wil zeggen dat het 'monstervorming' kan veroorzaken bij de vrucht. De stof kan afwijkingen te zien geven aan de botstructuur, het centraal zenuwstelsel, het hart en andere organen.

Vrouwen die Tigason in de vruchtbare leeftijd gebruikten moesten daarom nog twee jaar na het staken van de therapie een 'absoluut zekere' anticonceptie gebruiken. Bij de opvolger van het middel, Neotigason, kon die termijn worden teruggebracht tot twee maanden. Aangenomen werd dat na die twee maanden de werkzame stoffen van Neotigason uit het lichaam verdwenen zijn. De fabrikant van het medicijn, het Zwitserse Hoffmann La Roche, heeft na de introductie van het nieuwe middel onderzoek naar de teratogeniteit voortgezet. Met verfijnde analysemethoden is nu in bloedmonsters van zeventien van de dertig onderzochte patienten een afwijking waargenomen die niet aan een bepaalde stof kan worden toegeschreven. De fabrikant sluit niet uit dat de gevolgde methodiek aanleiding kan hebben gegeven tot die afwijking. Niettemin heeft Roche de Inspectie laten weten er rekening mee te houden dat het nieuwe preparaat nog altijd Tigason bevat. Mocht dat zo zijn, dan is de veiligheidsmarge van twee maanden anticonceptie te kort om ongelukken te voorkomen.

Roche gaat er van uit dat de waarschuwing aan alle artsen, verloskundigen en apothekers waarschijnlijk van tijdelijke aard is. Intussen wordt getracht te achterhalen waardoor de verontreiniging van het middel wordt veroorzaakt. De teruggeroepen verpakkingen worden voorzien van een nieuwe bijsluiter, waarin expliciet wordt gesteld dat Neotigason verboden is voor alle meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Op welke schaal Neotigason wordt gebruikt is niet duidelijk. Volgens een schatting van de fabrikant bedraagt het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd in ons land dat met Neotigason is behandeld en voordien niet met Tigason en dat de therapie bovendien thans twee maanden geleden heeft beeindigd ongeveer honderdvijftig. Hoeveel van hen zwanger zijn is niet bekend.

Vrouwen die na afloop van de kuur twee maanden de pil hebben gebruikt en daar nu mee zijn gestopt moeten het gebruik van de pil zo snel mogelijk hervatten. Bij twijfel zouden deze vrouwen een zwangerschapstest moeten doen om in overleg met de arts eventueel verdere maatregelen te nemen.

    • Bram Pols