Ministers versoepelen fiscale aftrek lijfrente

DEN HAAG, 27 okt. Het kabinet heeft gisteren een compromis bereikt over de fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies. De voorwaarden voor aftrek van die premies zijn daarin wat soepeler dan in een eerder voorstel van Financien.

In het oorspronkelijke voorstel stond dat de belastingplichtige moet kunnen 'aantonen' dat hij de premie betaalt om een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen. Nu staat er dat hij dit 'aannemelijk' moet kunnen maken.

Minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) besloten vorige week de fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies met ingang van 1991 te verlagen van 17.000 naar 10.000 gulden.

Het kabinet heeft nu besloten een extra aftrekmogelijkheid te scheppen van 25 procent van het persoonlijk inkomen boven de 50.000 gulden. Deze aftrek bedraagt maximaal 50.000 gulden. Mensen die aannemelijk kunnen maken een achterstand te hebben in de opbouw van een adequate oudedagsvoorziening hebben de mogelijkheid van een aanvullende aftrek van 10.000 gulden.

Pag.19: Vraaggesprek met Van Amelsvoort