Lichte daling aantal orders in Nederlandse industrie

ROTTERDAM, 27 okt. De ondernemers in de industrie waren in september iets minder gunstig gestemd over de orderontvangst en orderpositie dan voorgaande maand, terwijl gelet op het seizoen een verbetering viel te verwachten. Daarmee werd de stabiele tendens van de laatste negen maanden doorbroken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het indexcijfer van de orderpositie van de industrie daalde van 122 in augustus naar 121 in september.

Ook de bezettingsgraad van de industrie is licht afgenomen tot 85,9 procent in september tegen 86,1 procent in juni. Van de ondervraagde ondernemers klaagde zeven procent over onvoldoende vraag naar produkten. In juni signaleerde vijf procent dat probleem.

De daling van de orderontvangst was het grootst bij de investeringsgoederenindustrie waar al vanaf juli 1989 sprake is van een dalende tendens. De bezettingsgraad daalde van 88,7 procent in juli naar 88,2 procent in september, wat overigens nog steeds hoog is.

Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat de invoer van goederen juli dit jaar 17,5 miljard gulden bedroeg, een stijging van zes procent in vergelijking met juli 1989. De uitvoer van goederen bedroeg 18,4 miljard gulden, dertien procent meer dan in juli een jaar eerder. Gerekend over de eerste zeven maanden van dit jaar bedroeg het saldo op de handelsbalans (het uitvoeroverschot) 4,6 miljard gulden tegenover 4,0 miljard gulden vorig jaar.