Groei drinkwaterverbruik leidt tot schade aan milieu

RIJSWIJK, 27 okt. De groei van het drinkwaterverbruik in het huidige tempo leidt tot onaanvaardbare milieuschade. Zowel grootverbruikers (industrie) als consumenten zullen water moeten besparen. Dit staat in een concept-nota van de Vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland (Vewin).

In 1988 bedroeg het totale verbruik 1.161 miljoen kubieke meter; aan het eind van de eeuw zou dat zijn opgelopen tot 1.364 miljoen. De drinkwaterbedrijven gaan uit van een gemiddelde groei van het jaarlijkse gebruik van 1,4 procent. Door de droge zomer bedroeg de stijging vorig jaar 4,8 procent. Per hoofd van de bevolking is het dagelijks gebruik nu 159 liter. Volgens de Vewin is het huishoudelijk verbruik een besparing mogelijk van ruim 20 procent.

Ongeveer tweederde van het Nederlandse drinkwater wordt uit grondwater gewonnen. Het overige komt uit de rivieren of het IJsselmeer. Meer grondwater oppompen kan plaatselijk tot verdroging van de grond leiden. Een toenemend gebruik van oppervlaktewater voor de consumptie betekent een groter beslag op de ruimte in spaarbekkens, aldus de Vewin. Bij uitbreiding van de infiltratie van voorgezuiverd water in de duinen kan schade aan het milieu ontstaan. De zuivering van verontreinigd water levert bovendien verontreinigd slib op.