Forum snijdt fors in plannen door dreigende tekorten

ENSCHEDE, 27 okt. Het Twentse opera- en muziekgezelschap Forum gaat het aantal operavoorstelingen en symfonische concerten drastisch verminderen om het dreigende tekort van 6 tot 10 miljoen gulden te kunnen wegwerken. Inkrimping van de organisatie van ongeveer tweehonderd mensen is volgens Forum geen oplossing omdat het dan de functie van nationale reisopera en symfonisch orkest voor Overijssel niet meer kan waarmaken.

Forum verzorgt nu tachtig operavoorstellingen en 73 muziekuitvoeringen per jaar. Volgend jaar zullen dat er respectievelijk zestig en vijftig zijn. De voor het seizoen 1991/1992 voorgenomen nieuwe produktie van Wagners Der Fliegende Hollander wordt geschrapt en in 1992 zijn er geen andere nieuwe produkties. Uitbreiding van het orkest blijft achterwege en er wordt gesneden in de publiciteitskosten.

Met deze maatregelen volgt Forum het advies op van de commissie die onder leiding van oud-minister van CRM H. van Doorn de problematiek van het gezelschap heeft onderzocht. De problemen vloeien vooral voort uit de kosten van de fusie van Opera Forum en het Overijssels Philharmonisch Orkest. WVC heeft inmiddels 1.750.000 gulden toegezegd op voorwaarde dat Forum financieel orde op zaken stelt.