EG-beraad subsidies aan landbouw weer mislukt

LUXEMBURG, 27 okt. De Europese ministers van landbouw en handel zijn er vannacht, na bijna zestien uur overleg, opnieuw niet in geslaagd een akkoord over beperking van de landbouwsubsidies te bereiken.

Vanavond zal het landbouwprobleem op de Europese topconferentie in Rome aan de orde worden gesteld door de Britse premier, Thatcher. Om de Europese staats- en regeringsleiders onder druk te zetten werd in regeringskringen in Washington vanochtend gedreigd met een handelsoorlog tegen de EG als er niet spoedig een forse korting komt op de landbouwsubsidies.

De Amerikanen vinden het voorstel van de Europese landbouwcommissaris, Mc Sharry, om de subsidies met dertig procent te verlagen, gerekend vanaf 1986, al veel te gering. Ongeveer de helft van deze korting is al doorgevoerd. In het kader van de GATT-onderhandelingen (internationale overeenkomst inzake tarieven en handel) wil Washington de EG zover krijgen dat de landbouwsubsidies met 75 procent worden beperkt.

Maandag en dinsdag zullen de Europese ministers van buitenlandse zaken zich opnieuw over de kwestie buigen. Volgens de Nederlandse EG-commissaris van externe betrekkingen, Andriessen, maakt de EG zich tegenover andere GATT-partners zoals de VS belachelijk door het uitblijven van een akkoord, dat al op 15 oktober had moeten ingaan. De Britse minister van landbouw Gummar gaf vannacht de Duitsers en Fransen met 'hun enge nationalistische ideeen' de schuld van de mislukking.