Economie Amsterdam gezond

AMSTERDAM, 27 okt. Amsterdam heeft de laatste jaren een sterke economische uitgangspositie opgebouwd en kan de veranderingen van de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien. Dat is de conclusie van het deze week gepresenteerde jaarbericht 'De Amsterdamse economie in 1990'.

In 1989 was de omzetgroei van het bedrijfsleven in de regio Amsterdam hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Uit enqueteresultaten over de eerste helft van 1990 blijkt dat het merendeel van de bedrijven (63 procent tegenover 60 procent in 1989) dit jaar weer een hogere omzet denkt te behalen. Maar het risico dat de ontwikkelingen in het tweede halfjaar tegenvallen, vanwege een doorwerking van de Golf-crisis, mag niet worden uitgesloten. Bij de grotere, internationale ondernemingen staat de winstontwikkeling onder druk.

De uitgifte van bedrijfsterreinen in het Westelijk Havengebied is zo hard gegaan dat nog slechts 200 m resteert. Volgens wethouder P. Jonker (economische zaken) zijn binnenkort ook de haventerreinen nodig, die gemeentelijk eigendom zijn maar in de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude liggen. 'Wij zullen aan de provincie vragen daarvoor de planologische belemmeringen weg te nemen. Wij willen met de buren in vrede leven', aldus Jonker.

De gemeente wil binnenkort ook de 'droge' bedrijfsterreinen in Sloterdijk ontsluiten. Aan de Nederlandse Spoorwegen wordt gevraagd een station in Geuzenveld aan te leggen. Een snelle aanleg van de Westrandweg is noodzakelijk.

Van de economische groei hebben de langdurig werklozen in Amsterdam slechts zeer ten dele kunnen profiteren, aldus het jaarbericht. De actieve beroepsbevolking groeit voornamelijk dankzij (her)intredende vrouwen, parttimers en schoolverlaters.