Cubaanse regering treedt in contact met ballingen

MIAMI, 27 okt. De Cubaanse regering is in contact getreden met gematigde ballingengroepen om te praten over een overgang naar de democratie en de periode na Fidel Castro. Dat heeft gisteren de Cubaanse vice-president, Carlos Rafael Rodriguez, gezegd.

Rodriguez zei in een commentaar, gisteren verspreid door de Cubaanse radio, dat niet wordt overwogen een dialoog aan te gaan met de vooral in het Amerikaanse Miami zetelende radicale ballingengroepen. Hij zei dat zijn regering wel is ingegaan op een uitnodiging, een week geleden gedaan, van niet nader geidentificeerde gematigden die, aldus de vice-president, 'hebben voorgesteld Fidel Castro door middel van een dialoog te verdrijven'.

In Miami heeft naar aanleiding van Rodriguez' opmerkingen Carlos Alberto Montaner, leider van een gematigde organisatie, gezegd dat hij contact heeft gehad met vertegenwoordigers van de Cubaanse regering, onder wie Rodriguez. 'We zijn het er allemaal over eens dat het tijdperk van Castro's communisme ten einde is en dat we naar een Tsjechoslowaakse oplossing moeten zoeken voordat de onwrikbaarheid ons een Roemeense oplossing opdringt, ' zo zei Montaner. In Tsjechoslowakije viel eind vorig jaar het communistisch bewind als gevolg van vreedzame demonstraties, in Roemenie viel het als gevolg van een volksopstand.

In het interview met de Cubaanse radio verdeelde Rodriguez de ballingenoppositie in drie groepen: een 'reactionaire en ultrarechtse' vleugel; een groepering die vooral de terugkeer naar Cuba op het oog heeft; en een vleugel van 'ex-reactionairen' die geweld als middel hebben afgezworen en een dialoog zoekt. Met die laatste groepering wordt nu gepraat: 'We verstevigen onze contacten met die derde groep en dat is een proces dat wordt voortgezet, ' aldus Rodriguez. (AP)