WVC: gedragscode bij geld Aids-onderzoek

DEN HAAG, 26 okt Bij de toekenning van subsidies aan AIDS-onderzoek door het ministerie van WVC wordt voortaan een bepaling opgenomen dat de presentatie van de resultaten in de media zorgvuldig vooraf dient te worden getoetst.

Ook andere financiers van AIDS-onderzoek zal worden verzocht een dergelijke bepaling op te nemen. Dit schrijft staatssecretaris Simons van volksgezondheid mede namens minister Ritzen van onderwijs en wetenschappen in antwoord op vragen van de VVD-Kamerleden Dees en Franssen.

Naar aanleiding van de affaire rond het AIDS-onderzoek van de wetenschappers Buck en Goudsmit informeerden de Kamerleden vorige maand hoe de overheid over de opstelling van gedragscodes denkt en of zij zelf ook stappen in die richting denkt te ondernemen.

De staatssecretaris schrijft 'terughoudendheid' in acht te willen nemen omdat de berichtgeving over AIDS primair de verantwoordelijkheid is van onderzoekers en media zelf. Niettemin erkent zij het probleem dat onjuiste of voorbarige publiciteit valse hoop bij AIDS-patienten en seropositieven kan wekken en wil zij een stimulerende rol spelen bij het totstandkomen van afspraken in de wetenschapppelijke wereld. In mei dit jaar verzocht de voorganger van Simons in dit verband de Nationale Commissie AIDS-bestrijding (NCAB) om te werken aan een dergelijke gedragscode.

De bedoeling van gedragscodes voor onderzoekers, aldus een woordvoerder van de NCAB, is niet om hun vrijheid van meningsuiting te beperken, maar om ervaringen uit het verleden bij de presentatie van nieuwe resultaten optimaal te benutten. 'Het gaat niet om dat stukje papier, maar om het proces van beraadslaging en discussie dat eraan voorafgaat. De bedoeling is om onderzoekers bewust te maken van de risico's om de fout in te gaan, al dan niet onbedoeld.'