Vrom onderzoekt stort anatomisch afval in Friesland

LEEUWARDEN, 26 okt. Het ministerie van VROM gaat een onderzoek instellen in het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Leeuwarden.

Aanleiding is het storten van menselijk anatomisch afval van Friese ziekenhuizen op de stortplaats van de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) in Wijster.

Dit afval werd door het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF) op een overslagstation vermengd met gewoon huisvuil en vandaar naar de VAM in Wijster vervoerd. Volgens de richtlijnen van het ministerie van VROM van vorig jaar mag dit ziekenhuisafval niet worden gestort, maar moet het in een verbrandingsinstallatie worden verbrand.

Het Laboratorium meent echter dat menselijke anatomische resten die verkleind en dus onherkenbaar zijn gemaakt, tot regulier bedrijfsafval kunnen worden gerekend en niet tot ziekenhuisafval. Het ministerie kent dit onderscheid niet.

Het anatomisch afval van de Friese ziekenhuizen werd tot juli van dit jaar verbrand in de vuilverbrandingsinstallatie in Leeuwarden, die in juli dichtging wegens een te hoge dioxine-uitstoot. Daarna werd het afval naar de VAM gebracht.

Volgens VAM-woordvoerder H. Swinkels is sprake van een 'onacceptabele situatie. 'Wij voelen ons bedot. Anatomisch afval hoort uit ethisch oogpunt niet op een vuilstort.' De VAM heeft via steekproeven van het Friese afval niets onrechtmatigs gevonden, maar Swinkels laat weten dat het Friese huisvuil voortaan extra streng gecontroleerd zal worden.

Volgens een woordvoerder van het ministerie moeten anatomische resten verbrand worden, maar geldt deze regel niet voor menselijk weefsel. 'Weefsels die in de formaline worden gedrenkt mogen wel als typisch bedrijfsafval worden afgevoerd.' Onderzocht wordt daarom of het in dit geval gaat om weefsels.

Volgens directeur C. A. Meyer van het Laboratorium is dat het geval en worden alle organen of anatomische resten door de ziekenhuizen aangeleverd in formaline.