Vertrouwen consument daalt

ROTTERDAM, 26 okt. Het vertrouwen van de consument in het Nederlandse economische klimaat is deze maand geslonken tot het laagste niveau sinds oktober 1983. Dat blijkt uit een maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgevoerde enquete onder 1.300 consumenten.

Van de respondenten meende 26 procent dat de algemene economische situatie de afgelopen twaalf maanden is verslechterd en verwachtte 45 procent een verslechtering in het komende jaar. Een maand eerder was achtereenvolgens 19 en 18 procent van de respondenten zo pessimistisch. De op de twee vragen gebaseerde 'index van het economische klimaat' daalde van 86 vorige maand naar 76 deze maand. Ten opzichte van begin dit jaar staat de index al bijna veertig procent lager. Bij een stand van 100 is het aantal optimisten gelijk aan het aantal pessimisten.

De op vijf vragen gebaseerde 'index voor het consumentenvertrouwen' stond vorige maand precies op honderd maar is deze maand gedaald naar 95 zodat ook hier het pessimisme de overhand heeft gekregen. Behalve de twee vragen over de algemene economie bevat deze index ook drie vragen over de verwachte gevolgen van de economische ontwikkeling voor de respondent zelf. De index staat nu op het laagste niveau sinds december 1987. Dat deze index minder is gedaald dan de 'index van het economische klimaat' duidt erop dat de consument over de eigen positie wat optimistischer is dan over de algehele economische situatie.

Het CBS meldt tevens dat 38 procent van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in Nederland de komende twaalf maanden zal stijgen terwijl op het moment nog sprake is van een dalende trend (na seizoenscorrectie).