Van Royen: weinig invloed van Golfcrisis; Hoogovensoptimistisch, handhaaft winstprognose

APELDOORN, 26 okt. Hoogovens handhaaft zijn winstprognose van 310 miljoen gulden voor dit jaar omdat de sterk gestegen energiekosten als gevolg van de Golfcrisis weinig invloed op het bedrijf zullen hebben.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Hoogovens BV, ir. O. H. A. van Royen, is optimistisch over de in 1990 te behalen winst. Terwijl een aantal andere grote bedrijven mede als gevolg van de Golfcrisis hun winstverwachtingen fors naar beneden hebben moeten bijstellen, handhaaft de topman van Hoogovens de verwachting dat de netto winst van het concern eind dit jaar uitkomt op zo'n 310 miljoen gulden. Dat komt neer op 14 gulden winst per aandeel bij een koers van ruim 54 gulden.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers twee maanden geleden had Van Royen voorspeld dat de netto winst in de tweede helft van dit jaar in dezelfde orde van grootte zou liggen als de 154 miljoen gulden over de eerste zes maanden. 'We zitten nog steeds op deze lijn', zei hij gisteren tijdens een persbijeenkomst. Vorig jaar kwam de netto winst van Hoogovens uit op 406 miljoen. Al begin dit jaar had de bedrijfsleiding aangegeven dat de winst over 1990 door de afnemende economische groei lager zou uitvallen.

Van Royen baseert zijn voorspelling voor 1990 op de cijfers tot en met september en de orderpositie tot het eind van dit jaar. Volgens de bestuursvoorzitter is er geen sprake van dat Hoogovens de winstverwachtingen nog zal moeten bijstellen, zoals Philips dat na de eerste maanden van dit jaar moest doen. 'Dat kan bij ons niet voorkomen.'

Van Royen zei bewust met informatie over de winstverwachting naar buiten te komen 'omdat de politieke en economische onzekerheden groot zijn en menigeen zich terecht afvraagt welke invloeden hiervan uitgaan op de resultaatontwikkeling van diverse grote ondernemingen.' Hij hield een kleine slag om de arm voor het geval er een oorlog uitbreekt in de Golf. Maar het is volgens Van Royen nog maar de vraag of het bedrijf daar veel nadeel van zou ondervinden. Hoogovens is niet erg gevoelig voor de ontwikkeling van de energieprijzen, omdat langlopende contracten zijn gesloten met de elektriciteitsmaatschappijen voor leveranties aan de aluminiumsector. De staalsector is behalve verbruiker ook leverancier van energie (cokesgas). De lagere dollarkoers levert het bedrijf zeker op korte termijn geen nadeel op, omdat meer in dollars wordt gekocht dan verkocht.

Van Royen kondigde aan dat Hoogovens het rendement op het geinvesteerd vermogen de komende vijf jaar wil opvoeren tot 20 procent, hetzelfde niveau als van enkele buitenlandse concurrenten. In de staalsector ligt dit rendement bij Hoogovens nu op 14 procent. Volgens de bestuursvoorzitter is rendementsverhoging mogelijk door kwaliteitsverbetering bij personeel en produktie.

Volgens Van Royen is Hoogovens nu beter dan voorheen in staat een eventuele recessie op te vangen. Hij verwees naar een deze week door de Nationale Investeringsbank (NIB) opgesteld rapport over Hoogovens Groep BV. Volgens de NIB zal het concern de komende jaren de vruchten plukken van de reeds bereikte efficiency- en assortimentsverbeteringen in zowel de staal- als de aluminiumsector. Het Japanse handelsconglomeraat C. Itoh en Coheeft een belang van vijf procent genomen (100 miljoen D-mark) in het Duitse staalbedrijf Klockner Werke AG, na de samenwerking tussen Mitsubishi en Daimler-Benz de tweede grote deelneming van de Japanse industrie in Europa. Itoh en Klockner zullen een gezamenlijke fabriek in Duitsland oprichten die staalprodukten aan de auto-industrie moet leveren.