Unesco: Irak tracht de culturele identiteit van Koeweituit te wissen

PARIJS, 26 okt. De Unesco, de culturele organisatie van de Verenigde Naties, heeft Irak van pogingen beschuldigd het Koeweitse onderwijsstelsel en het intellectuele leven te vernietigen. Het zou Irak erom te doen zijn 'de nationale culturele identiteit van het Koeweitse volk uit te wissen'.

Dat is de strekking van een motie, gesteund door 38 van de 51 leden van de Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). In de motie wordt tevens opgeroepen tot een onderzoek ter plekke door een commissie.

De motie werd aangenomen nadat de Unesco-afgevaardigde van Koeweit in een document had laten weten, dat Irak sinds de invasie van Koeweit op 2 augustus scholen heeft geplunderd en in gebruik heeft genomen als onderkomen voor soldaten. Boeken, archieven en computers zouden gestolen of vernield zijn, musea zouden zijn geplunderd en hun inventaris zou naar Irak zijn gebracht.

De Unesco-afgevaardigde van Irak, Aziz Ali Haidar, ontkende de strekking van het document. Scholen zouden intact zijn en als zodanig functioneren. Musea zijn weliswaar van hun invenntaris ontdaan, maar het naar Irak transporteren van kunstvoorwerpen zou tot doel hebben ze tegen schade door luchtaanvallen te beschermen.

Haidar ontzegde de Unesco het recht zich met dergelijke aangelegenheden te bemoeien, omdat zij slechts politieke betekenis zouden hebben. Het document van Koeweitse zijde was slechts gebaseerd 'op informatie uit de tweede hand', aldus Haidar.

Volgens waarnemers is de resolutie van geringe praktische waarde, omdat deze niet voorziet in maatregelen ter bescherming van de Koeweitse culturele erfenis. Irak heeft inmiddels laten weten geen Unesco-commissie te zullen toelaten, die de Koeweitse beschuldigingen zou moeten onderzoeken. (Reuter)