'SU verknoeit haar kans op intrede Gatt'

GENEVE, 26 okt. De Sovjet-Unie maakt voorlopig geen kans op volledig lidmaatschap van de GATT (de Algemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel). Onduidelijkheid over de economische hervormingen in de Sovjet-Unie houdt vooralsnog een besluit op over toetreding. Het secretariaat van de GATT is teleurgesteld over het achterblijvende aandeel van Moskou in de wereldhandel en over het uitblijven van gegevens over de door president Gorbatsjov voorgestelde hervormingen.

Dat zegt de directeur-generaal van de GATT, de Zwitser Arthur Dunkel, vandaag tegen het Duitse Handelsblatt. De uitspraak is veelzeggend wegens het tijdstip: aan de vooravond van de ingelaste Europese top in Rome, aanstaand weekeinde, waar onder meer over steun aan Moskou zou worden gesproken.

De Sovjet-Unie staat weliswaar op de achtste plaats op de ranglijst van grootste handelsnaties met 3,5 procent van de wereldhandel (ter waarde van 200 miljard dollar in 1989), maar het merendeel van de in- en uitvoer verhandelde Moskou met andere centraalgeleide economieen.

Sinds mei dit jaar is de Sovjet-Unie waarnemer bij de GATT, maar het land neemt niet deel aan de huidige onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel, de Uruguay-ronde.

De aanvraag tot lidmaatschap stuit op een gebrek aan duidelijkheid over het hervormingsproces. Vele maanden geleden aangekondigde inlichtingen blijven almaar uit. Dunkel verwacht dat Moskou de tweede helft van december meer zicht biedt op de uitwerking van de hervormingen op de buitenlandse handel van de Sovjet-Unie.