Sony wenst zijn leermeester sterkte

TOKIO, 26 okt. Terwijl Philips aankondigde dat wereldwijd nog eens tussen de 35.000 en 45.000 werknemers moeten verdwijnen, maakten de Japanse elektronicabedrijven Toshiba, Hitachi en Mitsubishi Electric gisteren winststijgingen over het eerste halfjaar bekend van tussen de 17 en de 31 procent. Alle drie deze bedrijven weigerden commentaar te leveren op de bij Philips aangekondigde saneringsplannen. Het is voorgeschreven beleid geen uitspraken te doen over de verrichtingen van de concurrentie, en al helemaal niet als die in moeilijkheden zit.

Alleen Sony was bereid 'een kijk van een buitenstaander' te geven op de situatie bij Philips. 'Laat ik vooropstellen dat we Philips alleen maar het beste toewensen. Wij zijn in het geheel niet uit op een Japanse dominantie van de elektronicamarkt', verklaarde woordvoerder Sugiyama. 'Integendeel, wij geloven in gezonde concurrentie. Dat is de meest stimulerende omgeving voor produktontwikkeling. En Philips is heel sterk op dit gebied.'

'Maar over het management, en daar schijnt het aan te schorten, kan ik helemaal niets vertellen', zegt de woordvoerder. 'We zien natuurlijk wel dat Philips hard werkt aan diversificatie, zoals op het gebied van de computers. Maar dat verloopt niet altijd even succesvol of vlekkeloos.'

'We hopen zeer dat Philips haar huidige moeilijkheden te boven komt', vervolgt Sony. 'Je moet niet vergeten dat dit concern onze leermeester is geweest, een succesvol elektronicabedrijf in een land dat, net als Japan, vrijwel geen natuurlijke grondstoffen heeft. Het heeft ons altijd tot voorbeeld gestrekt. Overigens zie ik Philips met zijn wereldwijd vertakte netwerk en samenwerkingsverbanden nog niet een twee drie van de markt verdwijnen', aldus de woordvoerder.

Al moeten de details van de saneringsplannen bij Philips nog worden ingevuld, bij Marantz, de Japanse Philipsdochter, maakt men zich geen zorgen dat daar klappen vallen. 'Ik weet zeker dat wij niet in de frontlinie staan', zegt fabrieksdirecteur Koos Breen. 'Een jaar of wat geleden is immers besloten dat er harder moet worden getimmerd aan Philips' aanwezigheid in Japan. En sinds een jaar of twee, drie draaien we goed. We maken mooie produkten en we verdienen er wat geld mee. Voor sommige produkten fungeert Marantz zelfs als een speerpunt-operatie, omdat de infrastructuur voor dat produkt in Europa niet meer bestaat. Neem lenzen voor een camcorder. Voor het eerst in acht jaar produceert Philips die videocamera's weer zelf, maar dat kan alleen maar hier. Als het aanslaat, kan dat weer dienen ter versterking van de Europese vestigingen.' In de Europesevestigingen is de nieuwe saneringsronde niet onverwachts gekomen. 'Nee, we zijn niet verrast door de aangekondigde reorganisatie-doelstelling. Het was al maanden duidelijk dat er iets moet gebeuren. We zijn tevoren op de hoogte gesteld en de Oostenrijkse Philips-organisatie zal zo spoedig mogelijk werken aan een bijdrage voor de invulling. Welke de mogelijkheden hier zijn, wat de gevolgen voor onze fabriek zullen zijn? Dat kan ik u onmogelijk zeggen'.

De directiemedewerker in Wenen, die dit na enig aandringen zegt, wil zijn naam niet noemen. Hij geeft er de voorkeur aan verder geen commentaar te leveren en verwijst naar Philips in Eindhoven.

'Nee meneer, ik moet u echt verwijzen naar onze persman in Brussel', zegt een uiterst vriendelijke medewerkster van de vestiging in Brugge. Hasselt, in Belgisch Limburg, idem dito. 'Belt u onze persman in Brussel.'

Potdicht zitten de Philips-vestigingen, overal bandjes met rustgevende klassieke muziekjes aan de telefoon. Veel doorverbinden, medewerkers proberen iemand van de directie te vinden die iets over de mogelijke gevolgen van het reorganisatieplan kan zeggen, maar de afspraken met Eindhoven zijn kennelijk staalhard: 'Geen commentaar, de persdienst heeft alle informatie, wilt u het telefoonnummer?'

    • Elbrich Fennema