Smaak

Staat u mij vandaag een persoonlijk detail toe. Af en toe lees ik in de krant iets dat ik gezegd zou hebben hoewel ik weet dat ik het niet gezegd heb. Meestal haal je in zo'n geval de schouders op. Soms word ik kwaad. Mij wordt regelmatig verweten dat ik teveel zeg. Misschien, raadt iemand mij dan, moet je af en toe diplomatiek zijn maar dat is niet mijn karakter en zolang je mensen niet onnodig kwetst moet in Nederland eigenlijk alles gezegd kunnen worden. Toch hoor ik weleens van mijn wethouder dat ik iets beter niet of wat anders had kunnen zeggen. Als er misverstanden ontstaan spijt mij dat maar hoe moet je betreuren wat je niet gezegd hebt?

'Rudi Fuchs in La Stampa: 'Publiek heeft geen smaak' ' was de kop boven een bericht in de Haagse krant Het Binnenhof van 13 oktober. Het werd gerapporteerd door de Romeinse correspondent van die krant onder verwijzing naar een interview met mij dat een dag eerder in La Stampa (Turijn) verschenen was. Ik keek er van op. Hoewel het interview, over de intellectuele meningsverschillen die tot het beeindigen van mijn activiteiten in het Castello di Rivoli geleid hebben, al op 20 september heeft plaatsgevonden, wist ik dat ik zoiets niet gezegd kon hebben. Zo'n uitspraak zou in het wilde weg beledigend zijn. In het interview staat dan ook iets heel anders. Gevraagd naar de relatie van het publiek tot ons programma, heb ik geantwoord: 'Als ik zeg dat het publiek geen gezichtspunt heeft, zeg ik dat met groot respect voor allen.' Daarmee bedoel ik dat een museaal programma niet kan rekenen op een vast, precies gezichtspunt bij het publiek en dat het daarom, als museum, zijn eigen gezichtspunt moet formuleren. Het publiek kan daarmee doen wat het wil. Met smaak heeeft dat niets te maken. Overigens is ook het interview, dat meer dan een uur duurde, sterk ingekort en dus afgekort. Het was niet overal even helder.

Die kop over de smaak van het publiek is een beetje malicieus en pijnlijk omdat hij uitgerekend werd gebruikt in een krant uit Den Haag waar ik al genoeg te stellen heb.

    • Rudi Fuchs