Simulator Centrum naar Terschelling

ROTTERDAM, 26 okt. Minister Ritzen (onderwijs) heeft besloten het Maritiem Simulator Centrum te vestigen bij de zeevaartschool op Terschelling, een onderdeel van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Eerder had hij aangegeven dat het Centrum, dat de voor nationaal gebruik bedoelde onderwijssimulator gaat beheren, bij de maritieme opleiding in Rotterdam zou worden ondergebracht. De vier grote fracties in de Tweede Kamer zijn tevreden over de beslissing. De Rotterdamse burgemeester Peper reageerde woedend. Volgens hem frustreert Ritzen de ontwikkeling van een internationaal centrum voor maritieme simulatie.