Referendum: Welsum kiest voor Overijssel

OLST, 26 okt. Het eerste in Nederland gehouden referendum heeft gisteren in Welsum negentig procent van de 429 stemgerechtigden op de been gebracht.

De inwoners van het Overijsselse kerkdorp kozen massaal voor de situatie die al duizend jaar bestaat: 83 procent wil bij de gemeente Olst blijven horen, ondanks de blokkade die de IJssel vormt tussen het dorp en de rest van de gemeente. De overige 17 procent zag Welsum liever overgaan in Gelderse handen.

'De signaalfunctie die wij voor ogen hadden is bereikt', verklaarde gemeentevoorlichter M. Groothengel. 'De gemeenteraad neemt het standpunt van de kiezers over en hoopt dat staatssecretaris De Graaff-Nauta dat eveneens doet na deze duidelijke uitspraak.' De staatssecretaris van binnenlandse zaken sprak vorige week haar waardering uit over de zorgvuldigheid waarmee het referendum is opgezet.

Het vijfhonderd inwoners tellende dorp Welsum behoort tot de veertig gemeenten die in aanmerking komen voor toewijzing aan een andere provincie. Voor 1 november verwacht De Graaff-Nauta de visie van de betreffende provincies op de voorstellen. De gemeente Olst besloot tot het referendum om te voorkomen dat over het hoofd van de inwoners een beslissing wordt genomen. Het gemeentebestuur had verklaard de uitslag te zullen volgen bij een opkomst van minimaal zeventig procent met een meerderheid van ten minste tweederde van de stemmen.

Doorslaggevend voor de keuze voor Overijssel is volgens Groothengel de angst van de Welsumers opgedeeld te worden over verschillende Gelderse gemeenten. Ook speelden de hogere gemeentelijke belastingen in deze gemeenten een rol en werd gevreesd voor sluiting van de dorpsschool die een vrijstelling van het minimum-aantal leerlingen geniet.