Rectificatie

Woensdag meldden wij dat het openbaar ministerie de pers soms doelbewust gebruikt als strafmiddel, wanneer milieuzaken worden afgedaan met een schikking en met de verdachte wordt overeengekomen dat er een persbericht wordt uitgebracht. Volgens coordinerend milieu-officier mr. H. A. Fangman, die in verband hiermee werd geciteerd, is van een 'strafmiddel' echter beslist geen sprake, en dienen de persberichten louter 'ter voorlichting van het publiek'.