PDS wellicht slachtoffer van oplichting

BONN, 26 okt. De PDS, opvolgster van de gewezen communistische SED in de DDR, beschouwt zichzelf nu als slachtoffer in de affaire van de overboekingen van haar tegoed bij de Berlijnse Handelsbank naar rekeningen van het Sovjet-bedrijf Putnik in Oslo en Utrecht. PDS-voorzitter Gregor Gysi is gisteren naar Moskou gereisd om in gesprekken met de Sovjet-communistische partij licht in deze zaak te brengen.

Volgens PDS-woordvoerder Harnisch is ter betaling van oude SED-schulden aan de Sovjet-Unie wel degelijk een bedrag van 107 miljoen mark van een PDS-rekening naar Putnik overgemaakt. Die betaling staat echter geheel los van pogingen van de inmiddels onvindbare Putnik-vertegenwoordiger Karl-Heinz Kaufmann uit Halle, ruim een week geleden, om in Oslo en Utrecht ruim honderd miljoen mark in contanten op te nemen van Putnik-rekeningen. De PDS wist niet van die pogingen, aldus Harnisch vanmorgen voor de Duitse radio.

Een vertegenwoordiger van de Berlijnse senator Patzold (SPD), die vorige week het PDS-hoofdkantoor liet doorzoeken nadat de financiele transfers naar Oslo en Utrecht aan het licht waren gekomen, heeft bevestigd dat nu ook wordt onderzocht of de PDS niet als verdachte maar als geschade partij moet gelden. Het Berlijnse openbaar ministerie heeft dat aan PDS-advocaat Eschen laten weten, zo zei deze advocaat gisteren in een interview met het vroegere SED-blad Neues Deutschland.

De mogelijkheid bestaat dat de vroeger betaalde, nu honoraire PDS-functionaris Kaufmann en een Sovjet-burger, wellicht Putnik-directeur Popov, de afgelopen weken hebben geprobeerd de partij op te lichten. Nadat eerder uit Moskou was gemeld dat het bedrijf Putnik daar onbekend was, meldt Neues Deutschland nu dat het wel bestaat. Het zou in mei 1989 zijn opgericht en zich bezighouden met de bouw van hotels en het verlenen van service aan buitenlanders. Op het aangegeven Moskouse adres is het bedrijf Putnik te vinden in een verwaarloosde bouwkeet tussen enkele afgebrande gebouwen, zo meldt de correspondent van het Oostberlijnse blad Junge Welt.