Noodfonds van 900 mln voor DDR-monumenten

BONN, 26 okt. Met een bedrag van 900 miljoen D-mark heeft de Duitse Bondskanselier Helmut Kohl een noodfonds ingesteld voor het herstel van bouwkundige monumenten in de voormalige DDR.

Met onmiddellijke ingang worden uit het fonds de reparaties betaald die noodzakelijk zijn om een dertigtal monumenten te beschermen tegen de te verwachten weersinvloeden van de komende winter.

Volgens Kohls woordvoerder culturele zaken, Oscar Schneider, gaat het ombouwwerken 'die deel uit maken van het Europese culturele erfgoed', zoals het Goethe-archief in Weimar en het gebouwencomplex Bauhaus in Dessau. Deze monumenten zijn onder het communistische bewind in de DDR ernstig verwaarloosd.

Het noodfonds is ingesteld omdat in het Duitsland van na 3 oktober nog geen nationaal fonds voor monumentenzorg bestaat waaruitdergelijke reparaties betaald zouden kunnen worden. In de Duitse federale staat zijn de afzonderlijke deelstaten verantwoordelijk voor dergelijke uitgaven. (Reuter)