Duitsland wil meer aardgas van Nederland afnemen

WASSENAAR, 26 okt. Nederlands aardgas kan een belangrijke bijdrage leveren aan de toenemende behoefte aan schonere energie in de voormalige DDR. Duitsland wil graag een deel van de grotere reserve van de aardgasbel in Slochteren afnemen.

Dit bleek gisteren uit een toespraak van dr. K. Liesen, de topman van Ruhrgas, het grootste gasdistributiebedrijf in Duitsland. Liesen sprak op een bijeenkomst van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel in Wassenaar.

De Gasunie heeft langlopende contracten met Ruhrgas en kan deze uitbreiden omdat onlangs bleek dat de winbare reserve van het grote Slochterenveld 280 miljard kubieke meter groter is dan eerder werd aangenomen, een uitbreiding met veertien procent.

Volgens Liesen is een aanzienlijke uitbreiding van de gasleveranties uit het Westen (Nederland en Noorwegen) nodig om oostelijk Duitsland aan voldoende en schone energie te helpen. De Sovjet-Unie levert 50 procent van het benodigde gas in de voormalige DDR. Voor 25 procent voorziet het gebied zelf in aardgas, maar deze winning zal afnemen. De resterende 25 procent van het gas wordt gewonnen uit de verbranding van bruinkool. Die bron moet snel worden gedicht omdat deze verbranding het milieu enorm vervuilt. Een investering van miljarden marken is de komende jaren nodig om in oostelijk Duitsland een deugdelijk leidingnet voor aardgas aan te leggen.

Voor de toekomstige aardgasvoorziening in Europa is volgens Liesen een grote uitbreiding nodig van het leidingennet dat de landen verbindt. Ook moeten produktiegebieden buiten Europa op dat net worden aangesloten. Hij noemde een pijpleiding tussen Algerije en Spanje, aansluiting van Portugal, een verbinding tussen Engeland en het continent en een derde pijpleiding van Noorwegen naar Duitsland of Nederland.