Afluisteren politieradio aan banden

DEN HAAG, 26 okt. Minister Hirsch Ballin (justitie) wil dat er maatregelen worden getroffen tegen het afluisteren door criminelen van het radioverkeer van de politie. Hij heeft het Coordinerend Politie Beraad gevraagd twee werkgroepen in te stellen die daarover aanbevelingen moeten doen.

Uit een formeel nog vertrouwelijk rapport van de Recherche Advies Commissie (RAC) is onlangs gebleken dat een groep criminelen met grote regelmaat het politieverkeer afluistert en bovendien in staat is gecodeerde berichten te ontcijferen.

Hirsch Ballin wil dat een van de twee werkgroepen nagaat welke technische mogelijkheden er zijn om het afluisteren van de politieradio te bemoeilijken. Gedacht wordt aan de centrale aanschaf van geavanceerde apparatuur die in speciale gevallen, zoals gijzelingen, waarbij de vertrouwelijkheid van het politieverkeer van extra belang is, kan worden gebruikt.

Een tweede werkgroep moet richtlijnen opstellen voor de politie bij het gebruik van communicatie-apparatuur. Uit het rapport van de RAC is namelijk ook gebleken dat het ten dele aan de politie zelf te wijten is dat gecodeerde berichten door criminelen worden afgeluisterd en ontcijferd.