VS: importheffingen wereldwijd 43% lager

GENEVE, 25 okt. De Verenigde Staten hebben vandaag een nieuw voorstel gelanceerd voor de liberalisering van de wereldhandel: alle invoerheffingen moeten met 43 procent omlaag.

Het Amerikaanse voorstel gaat verder dan de afspraak die vier jaar geleden, in het Uruguayse Punta del Este, is gemaakt bij het begin van de nieuwe wereldhandelsronde van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel). Toen hebben de honderd deelnemende handelsnaties afgesproken om hun invoerheffingen met een derde terug te dringen. Het Amerikaanse voorstel is gebonden aan de strikte voorwaarde dat alle handelspartners eenzelfde korting introduceren.

De tariefsverlaging die de VS voorstellen slaat op alle vijftien handelsonderwerpen waarover in de Uruguay-ronde wordt gesproken, dus ook voor textiel naast de vermindering van de landbouwsubsidies een van de neteligste onderwerpen bij deze onderhandelingen, die op een GATT-ministersconferentie, die op 3 december in Brussel begint, moeten worden afgesloten.

De Amerikanen willen, wat de textiel betreft, als voorwaarde dat de onderhandelingen in de GATT over het zogeheten Multivezelakkoord (MVA) een voor hen bevredigende uitkomst oplevert het systeem van bilaterale handelsquota dat tot juli 1991 van kracht blijft.

Ontwikkelingslanden willen het MVA in fasen afbreken: het MVA heeft in de afgelopen dertig jaar de invoer van goedkope textielprodukten uit ontwikkelingslanden aan banden gelegd. Volgens sommige berekeningen kost dit de Amerikaanse consument 20 miljard dollar per jaar aan te duur betaalde kleding die in eigen land gemaakt is. Washington is alleen bereid te praten over een nieuw, mondiaal quota-systeem dat het MVA zou moeten vervangen.

Op een groot aantal invoerprodukten wil Washington zelfs de douanetarieven volledig opheffen, zo blijkt uit het voorstel. Mits dit gebeurt op basis van wederkerigheid.

In Geneve pleitten gisteren vertegenwoordigers van 125 Amerikaanse bedrijven voor deze zogeheten 'nuloptie', onder andere voor ingevoerd bier, geleiders, dieselmotoren, aluminiumprodukten en papier. Voor 15 november moeten alle overige handelsnaties hun voorstel (aanbod) indienen bij de GATT.

    • Willem Offenberg