Voorzitter studentenbond voor rechter

GRONINGEN, 25 okt. Voorzitter R. Giesberts van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is een van de 32 studenten die terecht moeten staan wegens de bezetting van de Informatiseringsbank in Groningen in april van dit jaar. Dat heeft de Groningse persofficier van justitie M. H. Geerds vanochtend bevestigd.

Bij de bezetting werd een groot deel van het kantoormeubilair vernield. De schade werd geschat op ruim vier ton. Ook de huidige penningmeester A. Kemphorst van de studentenbond nam deel aan de bezetting. Zij was tijdens de actie vice-voorzitter van de LSVb. Giesberts is sinds eind juni voorzitter. De studentenbond heeft zich vlak na de actie gedistantieerd van de vernielingen, alhoewel er begrip was voor de bezetting.

De studentenbond is een belangrijke partij in het overleg over de studiefinanciering met minister Ritzen van Onderwijs. Een woordvoerder van het ministerie zegt niet te willen reageren op de betrokkenheid van LSVb-bestuurders bij de vernielingen totdat er een rechterlijke uitspraak is. Pas daarna beraadt het ministerie zich op eventuele consequenties. De betrokkenheid van bestuursleden is voor de studentenbond zelf geen aanleiding tot maatregelen. 'Acties voer je op persoonlijke titel', aldus secretaris M. Hoogendijk van de bond.