Verzekeraars: Stormloop op polissen met fiscale aftrek

DEN HAAG, 25 okt. Levensverzekeringsmaatschappijen melden een explosieve groei in het afsluiten van kapitaalverzekeringen. Zij schrijven de stormloop toe aan geruchten dat het ministerie van financien nog deze week een eind wil maken aan veel mogelijkheden om door het sluiten van een kapitaalverzekering onbelast te sparen.

Enkele verzekeraars, die niet met name genoemd willen worden, laten weten dat ambtenaren van Financien hen hebben ingelicht over de dreiging van een ingreep in verzekeringen die bekend staan onder namen als 'HoogLaag-constructie' en 'Spaarverzekeringen'. De woordvoerder van het ministerie ontkent dat er plannen bestaan voor een ingreep in deze verzekeringsvormen. De geruchten zijn volgens hem 'volkomen uit de lucht gegrepen'.

Sinds 16 oktober gaan in de verzekeringswereld hardnekkige geruchten dat het ministerie van financien op het punt staat aantrekkelijke verzekeringsvormen niet langer toe te staan. Dat was daags nadat Financien het persbericht liet uitgaan waardoor met onmiddellijke ingang een beperking werd aangebracht in de mogelijkheden om in de inkomstenbelasting van de aftrek van lijfrentepremies te profiteren. Voor de meeste lijfrentepolissen werd de maximale fiscale aftrek teruggebracht van 17.000 tot 10.000 gulden per samenwonend paar.

Aanstaande vrijdag wil minister Andriessen (economische zaken) in het wekelijkse kabinetsberaad opnieuw praten over deze maatregel. Voor mensen die aan de basisaftrek niet voldoende hebben om in combinatie met de algemene ouderdomsverzekering een adequate oudedagsuitkering op te bouwen, bijvoorbeeld als gevolg van een pensioenbreuk, biedt het ministerie van financien de mogelijkheid om meer af te trekken dan 10.000 gulden. Maar de regeling die Financien daarvoor heeft ontworpen is volgens Andriessen 'niet uitvoerbaar'. Pogingen van beide ministeries deze week overeenstemming te bereiken over de technische aanpassingen die met de ingreep samenhangen leden schipbreuk.