Van der Klugt ontving 'misleidende informatie'

EINDHOVEN, 25 okt. - De voormalige Philips-president C. J. v.d. Klugt heeft misleidende informatie gekregen over de gang van zaken in de computerdivisie. Mede op grond daarvan heeft hij tijdens de aandeelhoudersvergadering op 10 april te optimistische prognoses gedaan over de winstgevendheid van het concern in 1990, wat tot zijn voortijdig aftreden heeft geleid. Het financiele rapportage-systeem van het Philipsconcern heeft goed gewerkt.

Dat zei Philips-topman J. D. Timmer vanochtend in een toelichting op de schikking, die deze week werd bereikt met Amerikaanse aandeelhouders in een rechtzaak waarin het concern fraudeuleuze informatieverstrekking werd verweten.

'We hebben erkend dat we fouten hebben gemaakt en het management heeft daarvoor verantwoordelijkheid genomen', zei Timmer. Naar zijn 'stellige overtuiging' heeft het bedrijf daarmee 'doortastend en adequaat' gereageerd.

Tijdens een reconstructie van de gang van zaken dit voorjaar noemde Timmer diverse tegenvallers die verkeerd zijn ingeschat. Op de eerste plaats waren de resultaten van de divisie Informatie Systemen veel slechter dan verwacht. Dat kwam onder andere omdat de prestaties van het Amerikaanse computerbedrijf Headstart ver achterbleven. Onverwacht waren ook de slechte resultaten van de componenten-divisie, die te maken had gekregen met een sterk prijsverval.

Naast de problemen binnen divisies werden in het algemeen de gevolgen van prijserosie, veroorzaakt door een verschuiving in de dollar/yen verhoudingen, onderschat. Cruciaal was in de te optimistische voorstelling van zaken op de aandeelhoudersvergadering van 10 april ook dat de Philips-top wel beschikte over de resultaten van de maanden januari en februari, maar van de maand maart alleen nog maar een omzetstijging had gezien. De omzetstijging, gecombineerd met het statistische gegeven dat de maand maart altijd een verbetering van de resultaten laat zien, leidde uiteindelijk tot de gewraakte uitspraak dat winstherstel in zou treden in de tweede helft van dit jaar. Die verwachting was al eerder, namelijk in maart, gedaan bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

De vertrouwenscrisis tussen Philips en de financiele markten onstond toen op 3 mei bleek dat de optimistische voorspellingen van de Philips-top niet gerechtvaardigd waren. Amerikaanse aandeelhouders klaagden het bedrijf daarna aan voor een ongefundeerd optimistische voorstelling van zaken. Als onderdeel van de schikking zal Philips 9,25 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan gedupeerde Amerikaanse aandeelhouders. Niet-Amerikaanse aandeelhouders komen niet in aanmerking voor schadevergoeding. Timmer noemde het onjuist aandeelhouders in de hele wereld over een kam te scheren. Hij kon zich voorstellen dat het onderscheid tussen aandeelhouders dat nu is ontstaan indruist tegen het rechtsgevoel van menigeen. Maar, zei Timmer, aansprakelijkheid in VS is nu eenmaal scherper geformuleerd dan waar dan ook en het gaat niet aan die normen voor deze zaak ook van toepassing te verklaren op de reste van Europa.

De Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB) onderzoekt of, naar Amerikaans voorbeeld, schadevergoeding geclaimd kan worden.