Utrecht wil woningen bouwen op grond van buurgemeente Vleuten

UTRECHT, 25 okt. Om ruimteproblemen op korte termijn te verlichten, willen B en W van de gemeente Utrecht grondgebied van de aangrenzende gemeente Vleuten-De Meern gebruiken voor woningbouw. Dat blijkt uit een discussienota van het college, 'Regioproblematiek en bestuurlijke verandering'.

De burgemeester van Vleuten-De Meern, drs. J. J. Westra, noemt de discussienota waarin bovenstaande mening is opgenomen 'een signaal dat te vroeg komt en nauwelijks inhoudelijke argumenten bevat.'

Westra is niet gevoelig voor het argument van het Utrechtse college dat gebiedsuitbreiding nodig is om de stad een gezond financieel draagvlak te geven. 'Als heel Nederland in een hele grote gemeente wordt ondergebracht is die rijker dan alle huidige gemeenten samen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van de rechtsstaat.'

In de discussienota pleiten B en W van Utrecht voor de vorming van een agglomeratiebestuur. Dat is in overeenstemming met de intenties van het kabinet op dit terrein.

Burgemeester Westra heeft echter bezwaar tegen de verkapte wijze waarop het college in enkele zinnen de herindeling van het grondgebied in de nota vermeldt. B en W van Utrecht willen met deze gebiedsuitbreiding niet wachten tot er een agglomeratiebestuur is.

De stad Utrecht heeft 30.000 woningzoekenden en nauwelijks ruimte voor woningbouw. Tussen nu en 2015 wil de stad 60.000 nieuwe woningen bouwen. Vleuten-De Meern wil vasthouden aan het eigen tempo van 320 huizen per jaar, ook al is bekend 'dat elders anders wordt gedacht over het nieuwbouwtempo'.

Volgens de burgemeester heeft Vleuten-De Meern een poortfunctie tussen de stad Utrecht en het Groene Hart van de Randstad. Het gebied heeft een belangrijke recreatieve functie. 'Utrecht maakt zich sterk voor een punt dat ze niet makkelijk zullen scoren', zegt hij. 'Er bestaan bijvoorbeeld ook grote verschillen van opvatting tussen provincie en rijk over het waarom en hoe van agglomeratiebestuur.'