Simons wil geen verbod Rohypnol

UTRECHT, 25 okt. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) ziet geen reden de registratie van het slaapmiddel Rohypnol te schrappen. De bewindsman zegt dat in antwoord op Kamervragen. De vragen waren gesteld naar aanleiding van uitlatingen van de gerechtspsychiater prof.dr. A. van Leeuwen, die enige tijd geleden pleitte voor een verbod van het slaapmiddel, gezien het grote aantal ernstige misdrijven die uit het gebruik ervan zouden voortvloeien. Volgens Van Leeuwen is het middel 'een maatschappelijk gevaar'. Simons ontkent dat. Wel kunnen zogenoemde benzodiazepinen waaronder Rohypnol in combinatie met stoffen als alcohol leiden tot extreme reacties.